Zdobywaj wiedzę, dzięki dofinansowanym szkoleniom

 

Podmioty zaangażowane w realizację projektu

LIDER PROJEKTU

   PARTNERZY PROJEKTU

                 

Preferowane osoby w projekcie

Osoby 50+

Pochodzące z terenów wiejskich

O niskich kwalifikacjach

Łomżyńskie Forum Samorządowe

ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 424, 18-400 Łomża
tel. 86 216 27 99
e-mail: lfs@bonynaszkolenie2.pl