Etapy rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego.

2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.

3. Spotkanie z Doradcą Kariery.

4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

5. Podpisanie umowy.