REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 – II edycja”

„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 – II edycja”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020