Łomżyńskie Forum Samorządowe wraz z Partnerami: Powiatem Bielski, Powiatem Hajnowskim, Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Powiatem Siemiatyckim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Zambrowskim oraz Łomżyńską Radą FSNT NOT w Łomży realizuje projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu realizowane będą Bony szkoleniowe na:

  • szkolenia i kursy w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
  • szkolenia i kursy w zakresie języków obcych
  • rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez studia podyplomowe
  • kursy kompetencji ogólnych
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • kursy umiejętności zawodowych
  • kurs zawodowy zakończony egzaminem zewnętrznym

Maksymalne finansowanie do wysokości 85% wartości kształcenia.

Wydatek kwalifikowany stanowią koszty szkolenia, koszty ewentualnych badań lekarskich, badań psychologicznych oraz koszt egzaminu.

Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są: koszty przejazdów Uczestnika/uczestniczki na wybrane formy kształcenia, koszty noclegów, koszty wyżywienia, koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są wkalkulowane w cenę szkolenia.